Tìm Game Blog này

Game OkkotosGameplayDownload Link:

Google : 220mb

4Shared : 220mb

Hướng Dẫn:
1 ) Tải về > giải nén > ra file ISO

2) Giải nén bằng WinRaR > cài đặt bình thường