Tìm Game Blog này

[China Game] Xuân Thu Anh HùngCấu Hình

OS: WinXP - Win7
Cpu: Pentium : 2.0ghz
Ram: 1gb
VGA: 64mb
HHD: 1GB

Download Link:

Google: 588mb


Mega: Here


Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:


1- Tải về > Mount ISO> cài đặt > 100% > Finish 


2- Game yêu cầu có CD để chơi > Mount ISO > Play

Chi Tiết 

0 nhận xét: