Tìm Game Blog này

[China Game] Tứ Đại Danh Bổ 2
四大名捕


Cấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
1.4gb Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​


Download Link:


Google: 626mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here

Hướng Dẫn:

Tải về> giải nén> chạy "Game.exe" để chơi

0 nhận xét: