Tìm kiếm Blog này

[China Game] Thiếu Niên Hành


Cấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
700 MB Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​


Download Link:


Google: 448mb

Mega:

Kumpulbagi: 448mb

Hướng Dẫn:1- Tải về được 1 file ISO> mount ISO hoặc (giải nén bằng Winrar)

2- Chạy "Setup" > 100% > Finish > Play


Chi tiết


0 nhận xét: