Tìm kiếm Blog này

[China Game] Tàng Thiên Thần Ma Truyện
Cấu Hình
OS: WinXP- Win7
CPU: Pentium: 2.0ghz
Ram: 1Gb
VGA:64mb
HHD: 1GB


Download Link:


Google: 678mb


Mega: 678mb


Kumpulbagi: 678mb


Hướng Dẫn:

1- Tải về > Mount ISO> cài đặt 100%> Finish 


2- Vào game yêu cầu có CD để chơi > Mount CD file tải về>  Play


0 nhận xét: