Tìm kiếm Blog này

[China Game] Tân Tuyệt Đại Song Kiều - Thiên Hạ Vô KhuyếtTÊN TIẾNG TRUNG: 新绝代双骄 天下无缺


GameplayCấu Hình

Tối Thiểu
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Đề Nghị
OS: Windows XP, Vista, 7 
Processor: Core 2 : 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: 512MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google: 2.1gb    OpenAL

Mega: Here   OpenAL

Kumpulbagi: 2.1gb    OpenAL


Hướng Dẫn:1- Tải 2 cái trên về >giải nén "oalinst.zip" > cài OpenAL

2- Giải nén " TXWQ_3" > Chạy "Loader.exe" để chơi


Diễn Dàn Thảo Luận Game China
0 nhận xét: