Tìm Game Blog này

[China Game] Tam Quốc Bá Nghiệp


Cấu Hình
OS: Win 98 - XP -7
CPU: Pentium 4 : 2.0 GHz
Ram: 1 GB
VGA: 64MB
HHD: 2.0GB

Download Link


Google: 482mb


Mega: 482mb


Kumpulbagi: 482mb

Hướng Dẫn:


1- Tải về > Mount ISO > Chạy "setup.exe" > 100%>Finish


2- Game yêu cầu có CD để chơi> mount CD > Play


Diễn Đàn Thảo Luận Game China

0 nhận xét: