Tìm Game Blog này

[China Game] Kiếm Dung Vô Song
Tên Tiếng Trung :金庸无双
Cấu Hình
OS: Win 98 - XP -7
CPU: Pentium 4 : 2.0 GHz
Ram: 1 GB
VGA: 64MB
HHD: 2.0GB

Download Link:


Google: Part 1  Part 2  Part 3  Part 4   v3.DLC

( Size: 1.7gb)

Mega: Part 1   Part 2   Part 3   Part 4    v3.DLC

Kumpulbagi: Part 1   Part 2   Part 3   Part 4   v3.DLCHướng Dẫn:

1- Tải 4 part về >nối lại > giải nén 

2- Chạy "Game1.0.exe" hoặc "Game2.0.exe" để chơi

Update lên V3.0 DLC :

Tải về v3.DLC về > giải nén > chép tất vào thư mục game > play

Diễn Đàn Thảo Luận Game China0 nhận xét: