Tìm kiếm Blog này

[China Game] Cổ Long Quần Hiệp Truyện
Tên Tiếng Trung :古龙群侠传

Cấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
1.7gb Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:

Google: 1.4gb

Mega: 1.4gb

Kumpulbagi: 1.4gb

Hướng Dẫn:Tải về > giải nén > chạy "gulong.exe" để chơi


0 nhận xét: