Tìm kiếm Blog này

Undertown

Undertown (PC/2010/ENG)-BMW

Undertown (PC/2010/ENG)-BMW


Undertown (PC/2010/ENG)-BMW


Gameplay


Cấu Hình

  • Windows Xp,7,VIsta,8
  • Ram: 1 GB
  • Video Memory: 128MB
  • Cpu: 1.5GHz
  • HDD: 500MB
Download Link:

Google : 201mb

Hướng Dẫn:

Tải về > giải nén > play