Tìm kiếm Blog này

Swashbucklers Blue vs Grey Game


Video


                                            

Cấu Hinh

CPU : P4: 2.0-3.2 GH
Ram 512MB- 1GB
Vga : 128mb
HDD : 500mb
Download Link:

Google : 390mb

Hướng Dẫn:

1 ) Tải về > giải nén > Play