Tìm kiếm Blog này

Pirates Of Caribbean At World's End GameGameplay

    Cấu Hình
Windows Xp,7,Vista,8
Ram: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Cpu: 1.5 GHz
HDD: 1.4 GB

        

Download Link:

Google : 140mb

4Shared :

Hướng Dẫn:

1 ) Tải về > giải nén 
2 ) Chạy "Setup.bat"  đợi 100%
3 ) Play