Tìm kiếm Blog này

King's Island

Cấu Hình
Cpu : 800-3.2gh
Ram: 512mb
HDD : 55mb
VGA : 32 mb
Download Link:

Google : 11mb

Hướng Dẫn:

Tải về > giải nén > play 

Yêu cầu có Flash Player 10