Tìm Game Blog này

[China Game] Tuyệt Đại Song Kiều 2Cấu Hình

OS : Win XP , Win 7 (32bit)
CPU: Pentium 4 : 2.0ghz
Ram: 512mb -  1G
VGA: 64mb
HHD: 1.5gb

Download Link


 

Google : 


Mega:


Kumpulbagi: Here
Hướng Dẫn:

1) Tải về > giải nén

 2) Chạy  "TTH2SP_Setup.exe" > 100%>Finish

3) Play


Diễn Đàn Thảo Luận Game China


0 nhận xét: