Tìm Game Blog này

[China Game] Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4
TÊN TIẾNG TRUNG: 仙剑奇侠传4 中文版Gameplay


Cấu Hình

Tối Thiểu
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Đề Nghị
OS: Windows XP, Vista, 7 
Processor: Core 2 : 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: 512MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google : TK4   Patch 1.1   Crack

Mega:

Kumpulbagi: TK4  Patch 1.1  Crack


Hướng Dẫn:

( Game đã test chơi trên Win7 x32bit )

1- Tải về > giải nén "TK4"2- Giải nén "Pla4patch v1.1" chép  tất cả file trong thư mục "root" vào thư mục game

3) Chạy "PAL4Patcher.exe" vao thư mục game  > làm như hình


4- Giải nén "Crack" chép tất cả vào thư mục game


5) Chạy "PLA4.exe" để chơi 

0 nhận xét: