Tìm kiếm Blog này

[China Game] Long Hổ MônCấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
700 MB Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google: 357mb

Mega:

Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:


Đã cài đặt và chơi tốt trên Win 7 x64bit


1)Tải về > giải nén > chạy "Setup.exe" > 100% >Finish

2) Vào thư mục game > chạy "Oriental.exe" để chơi

Hướng dẫn cài chi tiết0 nhận xét: