Tìm Game Blog này

Bootfighter Windom XP


 Bootfighter Windom XP SP-2 tính năng mech được vũ trang khổng lồ (thiết kế vay mượn từ Gundam) chiến đấu trong môi trường đô thị dày đặc. Vũ khí mạnh mẽ phá tòa nhà thành phố với một shot, jetpacks đưa bạn bầu trời cao và khả năng đặc biệt như chuyển đổi ngắn gọn là điểm chung sử dụng bởi cả người chơi và AI chương trình, vì vậy chiến trường có xu hướng để có được giây khá nóng sau khi trận đấu bắt đầu.

Gameplay


                                 


Cấu Hình

Cpu : P4 2-3.2gh
Ram : 1gb
VGA : 128mb
HDD : 200mb

Download Link:

Google : 70mb

Hướng Dẫn:

1)  Giải nén 
2) Nhấn vào WindomXP.exe đê chơi