Tìm Game Blog này

Ball Kick vs Cunt KickLà một trò chơi chiến  đấu của người lớn dành cho người lớn hoặc những người yêu thích trò chơi chiến đấu. Đây là một trò chơi mới nhất và các nhà xuất bản đã quyết định kết hợp cả hai thể loại trong một trong những người như hơn. Chỉ là một trò chơi 18 + của nó nếu bạn nhỏ trong độ tuổi thì bạn nên có sự cho phép từ những người lớn tuổi.


Gameplay


                                           


                                                                          Cấu Hình


Hệ điều hành: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8
Bộ xử lý: Pentium II, Cpu 733 MHz
RAM: 128 MB
Video Memory: 32 MB
Trò chơi Kích thước: 34 MB
Download Link:
Google : 30mb
Hướng Dẫn:
Tải về > giải nén > play