Tìm kiếm Blog này

[China Game] Thiên Long Bát Bộ - Thiên Phật Giáng Thế
TÊN TIẾNG TRUNG: 天龙八部:天佛降世 中文版


Cấu Hình

OS: WinXp, Win 7
CPU: Dual Core 1.8ghz
Ram: 1gb
VGA: 64mb
HHD: 1.5gb


Download Link:


Google: 1.3gb


Mega: 1.3gb


Kumpulbagi: 1.3gb


Hướng Dẫn:

1) Tải về > giải nén
2) Chạy "
Dragons.exe" để chơi

Diễn Dàn Thảo Luận Game China0 nhận xét: