Tìm kiếm Blog này

Farm Frenzy 4                                                                   

Gameplay
Cấu Hình
Cpu : p4 2-3gh
Ram: 512mb
HDD : 600mb
Vga; 64mb


Download Link:

Google : 525mb

Hướng Dẫn:

Ti v > gii nén > Chạy " Setup " > Play